Danmark har for få kvindelige iværksættere, og det er et problem

I Danmark er vi vilde med iværksætteri og entreprenørskab og med god grund. Iværksætteri holder nemlig gang i hjulene i samfundet, skaber beskæftigelse og arbejdspladser og holder gang i omsætningen.

Derfor har det også vakt stor bekymring fra flere kanter, at Danmark halter voldsomt bagud, når det kommer til antallet af kvindelige iværksættere. I Danmark er der én kvinde, der springer ud som selvstændig for hver gang, to mænd gør det samme. Dette er i sig selv en skæv fordeling, men den er også væsentligt anderledes, end man ser det i en række andre lande, som Danmark normalt sammenligner sig med.

Halvt så mange kvindelige iværksættere som i øvrige OECD-lande

Tal fra Dansk Erhverv viser, at Danmark befinder sig i bunden, når det kommer til antallet af kvindelige iværksættere sammenlignet med de øvrige OECD-lande, som vi typisk sammenligner os med.

Det er nemlig blot omkring 4 % af danske kvinder i alderen 18-64 år, der er såkaldte nye iværksættere. I de øvrige OECD-lande er det i gennemsnit 9,2 procent af kvinder i samme aldersgruppe, og i Danmark har vi altså derfor i gennemsnit halvt så mange nye, kvindelige iværksættere, som man har i andre lande.

Undersøgelser viser, at det primært er frygten for ikke at have en fast indkomst, der afholder kvinderne fra at starte deres egen virksomhed. Ligeledes er det tanker om, at man ikke besidder de rette og de nødvendige kompetencer for at starte en virksomhed op, der afholder danske kvinder fra at kaste sig ud i iværksætteri.

Det er et problem

Det er et generelt problem, at kvinderne halter bagefter, når det kommer til iværksætteri i Danmark. Dette skyldes ikke alene, at man på et generelt niveau gerne vil fremme iværksætteri i landet, og at det derfor er en stor fordel og nødvendighed, at også kvinderne kommer på banen. Det skyldes også, at manglen på danske, kvindelige iværksættere har indflydelse på den lønfordeling, man ser på den øvrige del af arbejdsmarkedet.

I dansk kontekst taler man i høj grad om ligeløn, når man taler om ligestilling og kvindekamp, og her er der ingen tvivl om, at kvinderne halter efter. Meget tyder dog på, at en fremvækst i antallet af kvindelige iværksættere (og derfor kvindelige ledere, direktører og chefer) vil have en positiv effekt på kvinders lønniveau på et mere generelt niveau.

Manglen på kvindelige iværksættere er derfor et tema og en problematik, man ser meget alvorligt på fra flere interessenters side, og det er også et område, som man vil forsøge at arbejde på i fremtiden. Danmark skulle nemlig gerne nå op på et niveau, der i højere grad svarer til det billede, man ser i de øvrige OECD-lande, hvor Danmark ellers klarer sig rigtig godt i mange andre sammenhænge.